Masuk Pasar, Perhatikan 4 Hal Ini

0

TAK terasa kini hampir memasuki setengah bulan Ramadhan. Ternyata, walau memang menjelang hari raya itu masih terbilang cukup lama, tapi sudah banyak orang yang mulai sibuk memasuki pasar. Bukan apa-apa, kebanyakan dari mereka mempersiapkan untuk menjelang hari raya.

Terkadang seseorang melupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan ketika di pasar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memasuki pasar. Apakah itu?

1. Tidak pergi ke pasar, kecuali ada keperluan atau sesuatu yang hendak dibelinya, bila selesai berbelanja segera pulang.

2. Seyogyanya bagi perempuan tidak sering pergi ke pasar (shoping), kecuali jika memang ada keperluan yang sangat penting. Semua ini dimaksudkan agar tidak terjadi fitnah atas dirinya.

3. Seseorang yang masuk pasar disunnahkan untuk membaca do’a sebagai berikut :

“Laailaaha illallah wahdahu laasyarikalahu, lahul mulku walahulhamdu yuhyii wayumiitu biyadihil khair innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir” (Tiada Tuhan selain Allah Subhanahuwata’alaa semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji segala kebaikan ada dalam kekuasaanya, Dzat yang menghidupkan dan yang mematikan, kepada-Nya segala kebaikan dan Ia maha kuasa atas segalanya),” (HR. Thurmudzi).

4. Jika seorang perempuan pergi ke pasar, hendaknya memakai jilbab, tidak menampakkan perhiasannya, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari godaan laki-laki. Dan hendaknya ia setelah membeli keperluannya langsung pulang, tidak berlama-lama di pasar. []

Sumber: Adab Islam dalam Kehidupan Sehari-hari/Karya: Mahdy Saeed Reziq Krezem/Penerbit: Media Da’wah

loading...
loading...
Langganan newsletter Kami
Langganan newsletter Kami
Daftar dan dapatkan informasi update dari Kami langsung ke Inbox e-mail Anda
Kamu dapat berhenti berlangganan kapanpun

Maaf Anda Sedang Offline