Sodikin

Sodikin

Semua berawal dari ketiadaan dan akan berakhir pada ketiadaan