Membaca dan Kegemilangan Peradaban

Salah satu rahasia kejayaan peradaban Islam telah Allah paparkan melalui ayat, “Bacalah, dengan Nama Rabb-mu Yang Menciptakan.”