Konsep Kebahagiaan dalam Islam

Kebahagiaan itu ialah bebas memilih di antara yang baik