ISLAMPOS
Media Islam Generasi Baru

Inilah Munafik Tulen

Foto: alfath.org
0

TENTU kita telah mengenal seperti apa itu orang munafik. Dan kita pun menyadari bahaya adanya orang-orang yang termasuk golongan ini. Sebab, keberadaannya dapat memberikan keburukan bagi orang lain, khususnya bagi kelangsungan umat Muslim. Dari zaman dulu hingga sekarang ini, akibat dari perbuatan orang munafik ini dapat kita rasakan.

Dari setiap zaman, kita menyadari keberadaan orang munafik selalu ada. Keberadaannya lebih membahayakan daripada orang yang jelas tidak beriman atau dapat kita katakan di luar Islam. Orang munafik lebih banyak menggunakan taktik halusnya tanpa disadari umat Muslim, hingga cukup mudah untuk menggoyahkan keimanan seseorang. Dan tahukah Anda, bahwa di dunia ini terdapat orang-orang yang memiliki sifat munafik tulen. Siapakah mereka?

Nabi SAW bersabda, “Empat perkara, siapa yang terdapat padanya empat perkara ini, maka ia adalah munafik tulen, dan siapa yang terdapat salah satu darinya, maka padanya ada satu ciri kemunafikan; apabila diberi amanah dia berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila berbuat janji ia mungkiri, apabila berdebat ia curang,” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash RA).

Itulah ciri orang-orang munafik tulen. Mereka senantiasa berbuat keburukan di muka bumi yang merusak tatanan keamanan dan kedamaian kaum Muslimin. Mereka tidak mudah untuk diketahui, sebab orang munafik pintar menyembunyikan sifat piciknya itu. Oleh sebab itulah kita harus berhati-hati kepada siapapun yang berada di dekat kita.

Zaman ini merupakan periode yang begitu menegangkan. Mengapa demikian? Sebab, di masa ini orang-orang jahat sudah banyak bertebaran di muka bumi. Akan tetapi, keberadaan mereka tidak mudah diketahui. Namun lihatlah ulah dari orang-orang munafik, begitu terasa menyakitkan dampak yang dibuatnya.

Maka, tugas kita ialah berhati-hati dan tetap selalu berada dalam koridor yang benar, sesuai dengan syariat Islam. Tak lupa, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar dapat menjadi penguat dan pemersatu umat Muslim untuk selalu berada dalam jalan kebenaran yang insyaAllah menuntun pada keselamatan dunia dan akhirat. []

loading...
loading...